Le Centre national de littérature (CNL) reste fermé

16.07.2021 – La montée des eaux due aux intempéries a touché le Centre national de littérature (CNL). Les bâtiments ont été inondés à hauteur d’un mètre et demi. La plus grande partie des archives est heureusement saine et sauve. En raison des intempéries et des inondations, la consultation de documents dans la salle de lecture est indisponible jusqu’à nouvel ordreLe CNL et les salles d’exposition restent fermés. Le CNL et ses collaborateurs restent cependant joignables par courriel.


De Centre national de littérature (CNL) ass, wéi vill anerer, och vum Héichwaasser betraff. D’Waasser steet an de Gebailechkeete bis zu annerhallwem Meter héich. Dee gréissten Deel vun den Archiven ass a Sécherheet an net impaktéiert. Wéinst dësen Ëmstänn ass d’Consultatioun vun Dokumenter am Liessall ass bis op Weideres leider net méiglech. De CNL a seng Ausstellung sinn zou. De CNL a seng Mataarbechter si weiderhin iwwer Email z’erreechen.

print